Böcker

En kvinnlig konsult på uppdrag i Colombia

En kvinnlig konsult på uppdrag i Colombia

En kvinnlig konsult på uppdrag i Colombia

Som en främmande fågel rör sig Gerd Malm i Colombias huvudstad Bogotá. Uppdraget är att bygga upp en modern Kundtjänst för ett nystartat, lokalt telebolag. Även om arbetsmiljön i Teliaprojektet är trygg gör sig de kulturella skillnaderna oväntat påminda både i arbetet och kärleken. Gerds globala intresse lockar henne också till angränsande länder för både jobb och semester.

Boken lanserades den 26 november 2011.

ISBN: 978-91-978922-1-6

 

 

 

 

 

Kundtjänst, kackerlackor, vapen, vänskap och improvisation är viktiga ingredienser i denna berättelse om nutidens Afrika.

– Vem bryr sig om kundvård när det är krig? Den kvinnliga konsulten Gerd Malm reser till Angola för att sprida kunskap om det bästa sättet att behandla och behålla sina telekomkunder. Hon tar sig an uppdraget med öppet sinne och nyfikenhet men det sociala livet utarmas efterhand och verkligheten tränger sig alltför nära.

ISBN: 978-91-978922-0-9

Comments are closed.